Poštovani, zasnovala sam radni odnos na odredjeno vreme u Domu zdravlja do povratka privremeno odsutne radnice sa porodiljskog odsustva. Porodilja je produžila bolovanje, a potom će koristiti godišnji odmor. Stoga, ona će biti odsutna još par meseci, a meni uskoro ističe godinu dana od kada sam zasnovala radni odnos. Zanima me da li Dom zdravlja mora da mi prekine radni odnos nakon 12 meseci rada kako bi izbegli zakonsku obavezu da nakon tog perioda zaključe sa mnom ugovor o radu na neodredjeno vreme?

Poštovana,

Članom 37. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da se radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog. Na radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, ne primenjuje se ograničenje od 12 meseci, već taj radni odnos traje sve do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Mladi Pro Bono