Poštovani, u braku sam 10 godina i imamo sina od 9 godina. Interesuje me sledeće: u slučaju razvoda ko ima pravo na starateljstvo i obavezu plaćanja alimentacije s obzirom da suprug radi honorarno trenutno se vodi kao nezaposlen, a ja sam zaposlena i u početku braka smo živeli sa suprugovim ocem u stanu kog je tast prepisao njemu na poklon pre našeg braka. Tast je umro, stan je prodat, za taj novac smo kupili drugi stan u kom živimo 6 godina. Interesuje me da li ja imam pravo na imovinu? Hvala.

Poštovana,

Supružnici imaju pravo na razvod braka zaključenjem pismenog sporazuma o razvodu. Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Brak se takođe može razvesti tužbom za razvod braka. U postupku za razvod braka sud odlučuje o vršenju roditeljskog prava, na osnovu utvrđivanja činjeničnog stanja i mišljenja Centra za socijalni rad i najčešće to pravo dodeljuje majci deteta. Vrlo je mala verovatnoća da se vršenje roditeljskog prava poveri ocu deteta.

Kad je u pitanju izdržavanje, ono se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Minimalna suma izdržavanja je iznos jednak naknadi za hranjenike (maloletnu decu), odnosno naknadi za osobe na porodičnom smeštaju (kada je reč o odraslim osobama). Visinu ovih naknada jednom godišnje utvrđuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja i davalac izdržavanja ne može plaćati manji iznos od onog koji je utvrđen na taj način. Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu. Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja. Sud procenjuje mogućnosti dužnika izdržavanja koje zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Što se tiče pomenutog stana, on spada u posebnu imovinu Vašeg supruga, jer je kupljen novcem dobijenim od prodaje nepokretnosti koju je dobio na poklon. Međutim, članom 194 Porodičnog zakona predviđeno je pravo stanovanja za dete i roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo imaju pravo stanovanja na stanu čiji je vlasnik drugi roditelj deteta ako dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo nemaju pravo svojine na useljivom stanu. Pravo stanovanja traje do punoletstva deteta. Nemaju pravo stanovanja dete i roditelj ako bi prihvatanje njihovog zahteva za pravo stanovanja predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog roditelja.

Mladi Pro Bono