Radi se o kupovini stana. Imam 50 godina, majka sam troje dece i kupila bih stan. Ne posedujem nikakvu imovinu, stan…pa me interesuje da li ću biti oslobođena plaćanja PDV-a? Da li postoji neka granica, uslov (starost kupca, kvadratura stana) da bi kupac prvog stana bio oslobođen plaćanja PDV-a? Zahvaljujem se od srca i topli pozdrav

Poštovana,

Zakon o porezu na dodatu vrednost u članu 56a kaže da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana).

Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u gore navedenom periodu, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

Srdačno,

MLADI PRO BONO