Poštovani, Napravio sam saobraćajni prekršaj 10.10.2011. u pitanju je najobičnije čukanje i nije bilo povređenih. U decembru iste godine sam bio kod prekršajnog sudije i izrekao mi je samo novčanu kaznu od X dinara bez oduzimanja kaznenih poena. Pošto je materijalna situacija takva da istu nisam jos uvek platio, interesuje me da li ovaj prekršaj zastareva i posle koliko vremena? Hvala i unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema odredbi čl. 77. Zakona o prekršajima, izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina. Stavom 2. istog člana propisano je da zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera.

Takođe je potrebno da znate da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere. Ukoliko to kod Vas nije slučaj, niste više u obavezi da platite kaznu, pošto je nastupila zastarelost izvršenja.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office