20og oktobra 2008.godine sam načinio krivično delo koje je klasifikovano kao krivično delo član 208.stav 3…. optžznica protiv mene po tom slučaju je podignuta sredinom 2010.godine i do sada je u međuvremenu promenjen sudija na slučaju i do sada nije održan nijedan glavni pretres. Interesuje me postoje li uslovi za zastarelost krivičnog postupka koji se vodi protiv mene i konkretno u ovom mom slučaju koji je rok za zastarelost i kako se to može pokrenuti ako podležem tome? Unapred hvala na odgovoru!

 

Poštovani,

Zastarelost krivičnog gonjenja predviđena je gotovo za svako krivično delo, osim za pojedina dela iz oblasti krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Zastarelost nije u svakom slučaju ista, odnosno period koji je potrebno da prođe da bi neko krivično delo zastarilo posebno se određuje u svakom pojedinačnom slučaju, a  merilo prilikom odmeravanja jeste dužina zaprećene kazne za konkretno delo.

U Vašem slučaju, zaprećena kazna iznosi od 1 do 8 godina, pa u tom slučaju zakonodavac odredbom čl. 103. st. 4. Krivičnog zakonika predviđa zastarelost kada prođe 10 godina od izvršenja krivičnog dela.

Potrebno je da znate da se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela, kao i ako učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog delo. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče( čl. 104. Krivičnog zakona).

Kada i ukoliko se ispune rokovi zastarelosti, Vi možete istaći prigovor zastarelosti, to znači da sud o tome ne pazi po službenoj dužnosti, već po prigovoru tuženog.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono