Poštovani, stavlja mi se delo na teret iznuda. Dok sam išao u srednju školu, (bio sam punoletan) jedan dečko (maloletnik) me je optužio da sam mu udario šamar i hteo da iznudim XXX dinara. Otišao je sa jednim svedokom u stanicu, njegovm najboljim drugom, i složio priču i prijavio me…Bio sam u pritvoru za to 2 dana u stanici i pušten sam. Inspektori su me uhapsili u školi za vreme nastave i odveli iako to nisu smeli, ali nisam hteo da se tužakam, jer se ne isplati. Nije se ništa dešavalo godinu dana i posle sam dobio poziv kod istražnog, otišao sam dao sam izjavu naravno da nije to tačno, a istražni mi je rekao da advokata neću dobiti, mogu samo sam uzeti i evo opet godinu dana se ništa ne dešava, šta može biti sa tim slučajem? Neću valjda dobiti neku zatvorsku kaznu zbog XXX dinara, nisam osuđivan u toku, imam jedno delo nasilničko ponašanje… Hvala puno. Pozdrav .

Poštovani,

Ukoliko nakon završetka istrage nadležni javni tužilac utvrdi da postoji dovoljno dokaza, protiv Vas će biti će biti podignuta optužnica za krivično delo Iznude iz člana 214. stav 1. Krivičnog zakonika. U ovom članu piše: Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom ili pretnjom prinudi drugog da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine,
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Dakle, nije precizirana visina imovinske koristi koja se pribavlja, ali sud to može uzeti u obzir prilikom odmeravanja kazne.

Mladi Pro Bono