Pitanje: Poštovani, prodao sam kola na rate a pošto nisam dobio novac završili smo na sudu. Dobio sam presudu da mi se kola vrate u roku 15 dana,u medjuvremenu tuženi je podneo žalbu i sada se čeka.Tuženi je dostavio dokaze,papir sa mojim potpisom da me je isplatio. Falsifikovao je moj potpis. Ne znam šta da radim pošto sud ne reaguje,da li putem advokata da angažujem privatnog veštaka? Hvala unapred-

Poštovani,

 

Sud u parničnom postupku je dužan da izvede one dokaze koje stranke predlože. Vi ne možete samoinicijativno da unajmljujete ‘privatne’ veštake, nego da predložite sudu da pozove veštaka koji je grafolog, jer tvrdite da je druga strana falsifikovala Vaš potpis. Dakle, u postupku veštak grafološke struke na poziv suda mora da se izjasni o tome da li je Vaš potpis falsifikovan i o tome dostavi nalaz i stučno mišljenje, Jedino tako će taj dokaz biti validan na sudu.

 

Mladi Pro Bono