Postovani, privedena sam u policijsku stanicu jer nisam imala licnu kartu. Pomalo besna jer su me priveli milicajci koje znam vredjala sam ih uglavnom izbegavajuci psovke. Pustili su me kuci bez ikakvog pisanja zapisnika i potpisanja bilo kakvog papira. Posle par dana saznala sam da se isti taj milicajac pismeno zalio ministarstvu policije. Koja kazna mi je zaprecena?

Poštovana,

Zakonom o ličnoj karti predviđena je novčana kazna u visini do 5.000 dinara za lice koje suprotno zakonskim odredbama ne nosi sa sobom ličnu kartu (čl. 30. st. 1. tač. 2. ZLK). Da li su policajci u konkretnom slučaju podneli prekršajnu prijavu ne možemo sa sigurnošću znati, ali ono što je sigurno je da se prekršajna prijava ne podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova, već policija po saznanju za učinjeni prekršaj prijavu dostavlja Javnom tužilaštvu koje je prema odredbama Zakona o prekršajima nadležno za pokretanje ovog postupka (čl. 117. ZOP).

Što se tiče Vašeg ponašanja u policijskoj stanici iz svega što ste izneli teško je sa sigurnošću utvrditi da li ima elemenata krivičnog dela sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti (čl. 322. Krivičnog zakonika), ali ipak bi se reklo da to nije u pitanju. Takođe, da su policajci hteli da Vas gone za učinjeno krivično delo takođe bi morali da se obrate Javnom tužilaštvu, a ne Ministarstvu.

U svakom slučaju, sačekajte da li će Vam stići ikakavo pismeno iz suda i na osnovu toga ćete znati da li se teretite za prekršaj ili eventualno krivično delo. Mišljenja sam da će eventualno biti podneta prekršajna prijava zbog nenošenja lične karte.

Vaš Mladi Pro Bono