Da li postoji mogućnost da se na ostavinskoj raspravi potpiše izjava da ne želimo 15 dana za žalbu pošto je sve dogovoreno ljudski izmedju zainteresovanih strana? Ima nas koji živimo u inostranstvu pa bismo da završimo to u što kraćem roku. Hvala

Poštovani,

Odredbama Zakona o vanparničnom postupku nije regulisano ovo pitanje, ali član 30 stav 2 ovog zakona kaže da se u vanparničnom postupku shodno primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Prema članu 369. stav 1 Zakona o parničnom postupku stranka može da se odrekne prava na žalbu od trenutka kad je presuda objavljena.

Dakle, Vi to možete učiniti nakon donošenja ostavinskog rešenja, ali je važno da znate da je takva izjava neopoziva (član 369 stav 3).

Srdačno,

MLADI PRO BONO