Poštovani, Kako da napravimo skupštinu stanara nadograđanog dela zgrade sa ciljem da završimo svoje stanove. Ta nadogradnja stoji već godinama , stanari stare zgrade normalno žive, a mi kupci nikad završene nadogradnje želimo sada sa se organizujemo u skupštinu stanara kako bi mogli sami da završavamo svoje stanove. Kako mi sad možemo da se registrujemo kao skupština stanara kada na toj adresi već postoji jedna? Hvala vam

Poštovana,

Skupština zgrade može se obrazovati i za deo zgrade koji čini građevinsku i funkcionalnu celinu (lamela, ulaz i sl.). U stambenoj zgradi, odnosno delu zgrade (lamela, ulaz i sl.) sa deset i manje vlasnika stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade umesto skupštine zgrade obrazuje se savet zgrade koji čine svi vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade.

Savet zgrade bira predsednika saveta.

Odredbe zakona koje se odnose na skupštinu zgrade i predsednika skupštine shodno se primenjuju i na savet zgrade i predsednika saveta.

Više o postupku osnivanja skupštine stanara stambene zgrade, možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/stvarno-pravo/skupstina-stanara-stambene-zgrade/#glasanje

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono