Poštovani, Pod kojim uslovima bih mogla da uzmem zajedničku prostoriju u zgradi i da od nje napravim stan? Da li je potrebno 100% potpisa za to?

Poštovana,

U skladu sa članom 21. Zakona o održavanju stambenih zgrada Republike Srbije:

„Skupština zgrade može doneti odluku da se zajedničke prostorije pretvore u stan ili poslovni prostor, ako su za to ispunjeni uslovi po propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata. Skupština zgrade može odlučiti da radove iz stava 1. ovog člana izvede neko od vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova u zgradi, odnosno neko od članova njihovog porodičnog domaćinstva, ili treće lice ako utvrdi da vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade, ili članovi njihovih porodičnih domaćinstava nisu za to zainteresovani“.

Odluka se donosi većinom od ukupnog broja članova skupštine zgrade.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono