Poštovani, Pre stupanja u brak posedovao sam stan koji sam izdavao i pre braka i u toku trajanja braka. Novac od zakupa smo koristili ja i supruga. Živeli smo u porodičnoj kući mojih roditelja, gde supruga nije ulagala nikakva novčana sredstva. Da li sada supruga može da potražuje moju ili imovinu mojih roditelja, stečenu pre braka sa mnom? Hvala

Poštovani,

Posebna imovina supružnika je:

1. imovina koju je imao u vreme sklapanja braka

2. imovina koju supružnik stekne tokom trajanja braka poklonom, nasleđem ili nekim drugim oblikom besteretnog sticanja (pravnim poslom kojim se stiču samo prava)

3. imovina koja pripadne supružniku na osnovu deobe zajedničke imovine

4. prihodi od posebne imovine (zakupnina, kamata i sl.)

Svaki supružnik slobodno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom.

Stoga, Vaša supruga ne može da ostvari nikakva potraživanja u odnosu na Vašu posebnu imovinu, a svakako ne i u odnosu na imovinu Vaših roditelja.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono