Poštovani, dobila sam rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupku legalizacije, zahtev je podnet 2003 god. Skupština stanara na čelu sa novim predsednikom i pojedinim stanarima koji su odskora doseljeni kao i par starih stanara me ucenjuje (u pitanju je novac), podneli su žalbu na rešenje, na koju imaju pravo po zakonu. Moja priča je, 1999. sam doseljena sa Kosova i kupila sam stan od X kvadrata u suterenu zgrade, 2001. sam potpisima 70% stanara pripojila vešernicu koja je fizički najbliža mom stanu od X kvadrata i dobila jedinstvenu celinu. 2003. sam predala zahtev za legalizaciju sa potpisima stanara i Saglasnosću, ugovor nije overen u sudu jer smo imali kućni savet, a ne Skupštinu stanara. 2006. oformljujemo Skupštinu stanara (imam zapisnik sa skupštine), biramo novog predsednika sada Skupštine stanara i ja sačinjavam ugovor koji overavam u sudu. Da napomenem da od 2003. do 2006. nije došlo do promene u strukturi vlasnika stanova i nisam imala razloga da ponovo prikupljam potpise. Prilažem Ugovor Sekretarijatu kao dopuna pri legalizaciji i 2012. dolazim na red. Sada posle svega kroz šta sam prošla, da ne spominjem da u tu vešernicu koja je bila leglo zaraze i glodara niko nikad nije sišao i svi su bez razmišljanja potpisali, ulažu žalbu na rešenje, jer to sada izgleda pristojno i svi bi da mi prodaju u ovom stanju tih X kvadrata. Moje pitanje vama, imam li razloga za brigu kakvo je vaše iskustvo ako ste imali ovakav slučaj. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovana,

Zakonom o održavanju stambenih zgrada predviđena je mogućnost pretvaranja zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor, a ovi radovi mogu biti povereni nekom od stanara zgrade ili trećem licu. Odluku o pretvaranju zajedničkih prostorija u stambene, donosi Skupština zgrade, većinom od ukupnog broja članova.

Kao što ste u svom pitanju i naveli, dobili ste saglasnost čak 70% stanara zgrade u trenutku davanja saglasnosti, što je i više nego dovoljno za ovu odluku, a činjenica da se protekom vremena struktura stanara zgrade promenila, nije od značaja za odluku koja je već doneta. Obzirom da u trenutku dobijanja saglasnosti zgrada nije imala formiranu skupštinu stanara, već savet zgrade, to je navedena saglasnost sasvim dovoljan pravni osnov sticanja. Takođe, ugovor koji ste sa Skupštinom zgrade overili u sudu, predstavlja pravni osnov sticanja prava svojine i isti je uvažen od strane nadležnog organa u postupku legalizacije.

Stanari koji osporavaju odluku Skupštine zgrade ili Ugovor koji je ista sa Vama zaključila, odnosno stanari koji smatraju da im je odlukom skupštine zgrade povređeno neko pravo ili pravni interes na zakonu zasnovan, mogu tu odluku pobijati pred nadležnim sudom. Iz Vašeg pitanja zaključila bih da oni to nisu učinili niti u trenutku kada ste dobili odluku stanara – saglasnost, niti kasnije, u trenutku overe Ugovora u sudu. Žalbom na Rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupku legalizacije, mogu samo da ukažu na eventualne nepravilnosti u tom postupku, ali ni na koji način ne mogu osporavati sam Ugovor niti bilo koji drugi dokument korišćen u ovom postupku, za to je trebalo da pokrenu poseban postupak, što oni nisu učinili, a obzirom na rok zastarelosti, nisu više u mogućnosti ni da učine.

Stoga, zaključila bih da možete biti mirni i uživati u svom stanu, stečenom na osnovu valjanog i zakonitog pravnog osnova.

Srdačan pozdrav,

Adv. Vesna M. Miljković