2006 izvršio sam krivično delo teška krađa,suđenje mi je počelo 2009. i još uvek traje. Interesuje me da li je nastupila ikakva zastarelost pošto traje već 6 godina ako nije koliko treba da prodje. Hvala

Poštovani,

Zastarelost krivičnog gonjenja  teče od dana kada je krivično delo izvršeno ili od dana nastupanja posledice, ako je ona nastupila kasnije. Međutim, zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.

Kako je u Vašem slučaju postupak u toku, do zastarelosti nije došlo.

Za krivično delo teška krađa Krivičnim zakonikom član 204. Stav 1. Propisana je kazna zatvora od 2 do 8 godina. Što znači da relativna zastarelost krivičnog gonjenja nastupa protekom 10 godina, dok apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastupa protekom 2 godina. Podrazumeva se da za ovo vreme nije doslo do prekida, u vidu procesnih radnji koje sam već pomenula ili da niste izvršili novo krivično delo iste ili veće težine. Posle prekida zastarelost počinje teći ispočetka.

Mladi Pro Bono