Pokojni ujak je u bračnu zajednicu uneo završenu kuću. Posle smrti ujaka, ujna koja nije učestvovala u izgradnj kuće, odlukom suda nasledila je 8/16, a ostali naslednici drugih 8/16. Ujak i ujna nisu imali zajedničku decu. Da li je odluka suda ispravna?

Poštovana,

Kada je u pitanju nasleđivanje na osnovu zakona, svi naslednici se grupišu u nasledne redove. Između naslednih redova postoji princip isključivosti i sledoreda, tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda.

Prema odredbama Zakona o nasleđivanju prvi nasledni red čine deca ostavioca i njegov bračni drug i oni svi nasleđuju na jednake delove. Međutim, ako ostavilac nema potomstva, bračni drug ne nasleđuje u prvom naslednom redu.

Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. Ostaviočev bračni drug nasleđuje jednu polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasleđuju ostaviočevi roditelji, tako da svakom od njih pripada po četvrtina. Ako roditelji ostavioca nisu živi ili iz drugog razloga ne mogu ili neće da naslede, nasleđuju njihova deca-braća i sestre ostavioca, a ako ni oni ne mogu ili neće da naslede, na nasleđe se pozivaju ostaviočevi bratanci i bratanice, sinovci i sinovice, sestrići i sestričine, odnosno unuci ostaviočevih roditelja, kao i ostali potomci ostaviočevih roditelja po pravu predstavljanja koje je neograničeno.

Iz gore navedenog i sami možete zaključiti da je ostavinski sud doneo rešenje koje je u skladu sa zakonom.

Srdačno,

MLADI PRO BONO