Poštovani, ako me neko napadne da li je krivično delo da se branim? Obično viđam po školama i ulicama tuče gde uvek ispašta onaj ko se brani… Hvala unapred

Poštovani,

Naravno da imate pravo da se branite kada ste napadnuti, ali to svoje pravo ne smete zloupotrebljavati. Nužna odbrana je eksplicitno propisana Krivičnim zakonikom (član 19.) i predstavlja jedan od osnova isključenja protivpravnosti (osnov koji isključuje postojanje krivičnog dela, tj. delo učinjeno u nužnoj odbrani nije krivično delo). Prema zakonskoj definiciji, nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad (član 19. stav 2.). Drugim rečima, potrebno je da napad preduzme neko lice (ili više njih), da je taj napad protivpravan (protivan normama pravnog sistema), stvaran i da je uperen protiv Vas (odnosno Vašeg života ili tela), drugog lica ili stvari (ili uopšte bilo kog zaštićenog dobra). Takođe, odbrana mora biti istovremena sa napadom, što znači da je preduzeta dok napad još traje (sve dok ne prestane), kao i onda kada napad neposredno predstoji i mora biti neophodno potrebna (što u praksi znači da je nužna) jer neće postojati nužna odbrana ako ste mogli na drugi, lakši način da odbijete napad. Uz to, ne sme postojati velika nesrazmera između vrednosti napadačevog dobra i dobra koje se brani (npr. neko pokuša da Vam ukrade novčanik, a Vi mu nanesete teške telesne povrede ili ga lišite života i sl).

Dakle, ako su ispunjeni gore navedeni uslovi nećete krivično odgovarati. Međutim, često u praksi dolazi do prekoračenja nužne odbrane kada nije ispunjen uslov koji se odnosi na neophodnost (npr. neko fizički nasrne na Vas, a Vi nastavite da tučete napadača i nakon što ste uspeli da odbijete njegov napad itd.). U tom slučaju nužna odbrana ne predstavlja osnov isključenja protivpravnosti, već samo fakultativni osnov za ublažavanje kazne. Izuzetno, ukoliko je prekoračenje nastalo usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom, može postojati osnov za oslobođenje od kazne. (član 19. stav 3.).

Ako i dalje imate neke nedoumice ili su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite.

Srdačno,

MLADI PRO BONO