Pitanje: Stan moga oca se nalazi na Kosovu, imamo mogućnost da ga prodamo, ali na rešenju ne postoji kockasti pečat. Zanima me da li je on uopšte bitan i gde da se obratimo ukoliko je potreban za prodaju. Stan je dobijen od Ministarstva prosvete pre četrdeset godina. Hvala

Poštovana, 

Prema članu 33 Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, pravo svojine na osnovu pravnog posla na nepokretnim stvarima stiče se upisom u javnu knjigu ili na drugi način zakonom određen. Da biste mogli da prodate stan morate, sa osobom koja kupuje od Vas stan, zaključiti punovažni pravni posao, u ovom slučaju ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji mora biti zaključen u pisanoj formi. Osim toga, da biste preneli pravo svojine na stan na određeno lice, morate upisati stan u zemljišnu knjigu. Ono što je od suštinske važnosti, jeste da se najpre zaključuje ugovor o prodaji, i to obavezno u pisanoj formi (pri čemu se zahteva da potpisi stranaka  budu overeni od strane suda), a potom se podnosi zahtev za upis u zemljišne knjige. Dakle, odgovor na Vaše pitanje bio bi da je neophodno da potpisi Vas, kao prodavca i osobe koja stan kupuje od Vas, budu overeni sudskim pečatom. U suprotnom, ugovor neće proizvesti pravno dejstvo.

 

Mladi Pro Bono