Poštovani! Imam par pitanja koja velikom merom mogu da usmere moj dalji život. Rodjen sam X godine u XX, razveden sam i otac X maloletne dece. Od 2007. godine se nalazim u inostranstvu…došao sam ne bih li obezbedio deci lepše i srećnije detinjstvo. Igrom slučaja i što zbog svoje lakomislenosti dospeo sam u situaciju da sam u XY napravio krivično delo na koje sam osudjen 24 meseca, koje sam i završio. Pre svega toga u Srbiji imao sam registrovanu agenciju za posredovanje u trgovini preko koje sam povremeno obavljao neke kupovine i prodaje. U jednoj poslovnoj transakciji na ime svoje firme uzeo sam odredjenu količinu bojlera koju sam trebao da prodam a valuta placanja je bila 40 dana. Bojlere sam kupio od privatne firme u XX. Medjutim u medjuvremenu iste te bojlere sam prodao trećem licu koje mi je na ime te iste transakcije ostalo duzno 80% iznosa ukupne transakcije. Nisam imao da izmirim dug prema dobavljaču i ostao sam dužan oko X dinara. To se sve odigralo u interval X 2006. godine. U martu 2007. sam otisao za XY gde sam se proveo tako kako sma već opisao. U martu mesecu 2010. sam izašao iz zatvora u XY, ali zbog komplikacija sa mojim dokumentima nemam mogućnost da putujem za Srbiju. Šta je problem? Juče (X.X.2012.) uz pomoć poznanika igrom slučaja došao sam do telefona čoveka kojem sam ostao duzan pa sam kao i svaki savsetan čovek pozvao gospodina da popričamo i vidimo kako mozemo da regulisemo moje dugovanje. Gospodin mi je izneo podatke da je bilo suđenje u mom odsustvu za koje nisam imao pojma i da sam osuđen na zatvorsku kaznu od 12 meseci i povraćajem novca. Interesuje me da li postoji u našem zakonu odredba kojom moja presuda može da zastari? Da li ja imam ikakvo pravo da osporim presudu ili bar sebi dam neku šansu da zatvorsku kaznu izbegnem? Finansijski nisam u mogućnosti da gospodinu vratim novac u celosti već u ratama koje bi bile u mojim trenutnim mogućnostima. Molim Vas da mi odgovorite i usmerite sta bi mogao da preuzmem.

Poštovani,

Što se zastarelosti tiče – ako Vam je pravosnažno izrečena kazna zatvora, pravo države na izvršenje ove krivične snakcije može zastariti ukoliko se u određenom periodu ne preduzmu mere nadležnog organa radi izvršenja kazne (poziv da se javite u zatvorsku jedinicu, dovođenje i sl.). Kako Vam je izrečena zatvorska kazna u trajanju od godinu dana, relativna zastarelost izvršenja kazne nastupa po proteku dve godine od kada je doneta pravosnažna presuda (čl. 105. st. 7. Krivičnog zakonika). Relativna zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja je uperena ka Vašem upućenju na izdržavanje kazne i rok zastarelosti počinje teći iznova (čl.107. st. 4. i 5. KZ). Međutim kada protekne dvostruko vreme potrebno za nastupanje relativne zastarelosti nastupiće apsolutna zastarelost i Vi više nećete moći da se uputite na izdržavanje kazne zatvora. Apsolutna zastarelost će u Vašem slučaju nastupiti po proteku četiri godine od dana kada je doneta pravosnažna osuđujuća presuda. Kako nam niste naveli kada je presuda postal pravnosnažna, ne možemo Vam reći da li je nastupila zastarelost konkretno u Vašem slučaju, ali to možete sami da procenite na osnovu gore navedenih pravila.

Ako zastarelost nije nastupila, onda možete da iskoristite drugi pravni lek, koji je u vezi sa drugim delom Vašeg pitanja. Prema trenutno važećem Zakoniku o krivičnom postupku da bi se nekom licu sudilo u odsustvu potrebno je da je to lice u bekstvu ili inače nije dostižno državnim organima (što je verovatno slučaj kod Vas), a postoje naročito važni razlozi da mu se sudi iako je odsutan (čl. 304. st. 2. ZKP). „Naročito važni razlozi“ za suđenje u odsustvu predstavljaju pravni standard koji omogućava sudu da u svakom konkretnom slučaju po svojoj slobodnoj proceni ocenjuje da li su ispunjeni uslovi za ovakvo postupanje.

 

Međutim, iako je Vama suđeno  odsustvu, imajući u vidu da je prisustvo okrivljenog bitna procesna pretpostavka, Vi možete tražiti da se postupak ponovi.

Do ponavljanja krivičnog postupka može doći (1) na zahtev subjekata koji su u funkciji odbrane (Vi ili Vaš branilac) u roku od 6 meseci od dana nastupanja mogućnosti da se određenom licu sudi u njegovom prisustvu ili (2) po zahtevu strane države, ako je izdavanje lica osuđenog u odsustvu strana država odobrila pod uslovom da mu se krivični postupak odobri.

Ukoliko se Vaš zahtev odobri, sud će u rešenju odlučiti i od kojeg se procesnog stadijuma postupak ponavlja i tu su moguće 3 situacije: (1) da sud odredi da se osuđenom dostavi optužnica ako mu ona ranije nije dostavljena, (2) da se stvar vrati u stanje istrage ili (3) da se istraga sprovede ako ona prethodno nije vođena. Pri izricanju nove presude u ponovljenom postupku, sud je vezan zabranom reformation in peius u pogledu pravne kvalifikacije i krivične sankcije, što znači da Vam krivična sankcija i pravna kvalifikacija dela ne mogu biti preinačene na gore u ponovljenom postupku.

Mladi Pro Bono