Pitanje: Rođak mi je trenutno smešten u psihijatrijskoj ustanovi i dugogodišnji je bolesnik. Na njegov zahtev pozvana sam od strane te ustanove jer ih je on obavestio da sam mu ja staratelj. Istovremeno mi je predloženo i da podnesem zahtev za delimično lišenje poslovne sposobnosti, kako bih ga na neki način zaštitila od moguće prevare odnosno, od mogućeg otuđenja imovine na nečiji nagovor. On je materijalno nezavistan, ima svoju invalidsku penziju i stan koji smo nasledili od roditelja, a koga smo se muž i ja odrekli u njegovu korist. Moje pitanje je: Koje su moje obaveze ako prihvatim njegovu molbu i da li je uopšte moguće da starateljstvo obuhvati samo nadzor nad raspolaganjem imovinom i delimično novčanim sredstvima pošto moj rođak može sam da se služi i plaća račune? Ne zivimo u istom gradu i meni ne treba nikakva nadoknada za nadzor ili pomoć, jedino bi mi bilo žao da ga odbijem jer ima samo moju porodicu. Unapred zahvalna

Poštovana,

 Zakonom o vanparničnom postupku regulisan je postupak delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, koji  sud pokreće i vodi po službenoj dužnosti, kao i po predlogu organa starateljstva, bračnog druga, deteta ili roditelja lica kod koga su se stekli zakonski uslovi za lišenje, odnosno ograničenje poslovne sposobnosti. Predlog za pokretanje postupka može da podnese i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti, ako može da shvati značenje i pravne posledice svog predloga. Na predlog ovih lica u postupku za delimično lišenje poslovne sposobnosti sud će utvrditi konkretne oblasti u kojima će lice biti delimično lišenje poslovne sposobnosti. U ovom slučaju, ukoliko sud donese rešenje o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti u oblasti raspolaganja imovinom, lice koje je delimično lišeno poslovne sposobnosti moći će slobodno i samostalno da odlučuje o svim ostalim sferama svog života sem imovinske.

Pravnosnažno rešenje o lišenju sud će dostaviti matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih za to lice, organu koji vodi zemljišnu ili drugu javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti ako lice na koje se rešenje odnosi ima nepokretnost, kao i organu starateljstva.

Dužnosti staratelja koje proističi iz odredba Porodičnog zakona su:

·       da preduzima sve potrebne mere kako bi pribavio sredstva za izdržavanje štićenika (sredstva za izdržavanje prikuplja iz štićenikovih prihoda, sredstava dobijenih od lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju štićenika, štićenikove imovine, sredstava socijalne zaštite i drugih izvora.)

·       da upravlja imovinom štićenika

·       da raspolaganje imovinom štićenika

 

 Staratelj ima pravo na naknadu opravdanih troškova učinjenih tokom obavljanja poslova starateljstva.

 

Mladi Pro Bono