Poštovani, U tuči pre 16 godina maloletno lice od 17 godina je ubilo dečka od 22 godine. Maloletno lice je pobeglo i nikad nije pronađen. Da li posle ovoliko godina taj slučaj zastareva i kad? Da li može da se krivično goni ako se sazna gde je ili ako se vrati a sud jos nije pokrenuo postupak? Hvala

Poštovani,

Zastarelost krivičnog gonjenja nastupa protekom određenog vremena od dana izvršenja krivičnog dela ili od dana nastupanja posledice, ako je ona nastupila kasnije (KZ član 104. Stav 1.). O kom vremenu je reč, zavisi od kazne koja je propisana za učinjeno krivično delo. Ukoliko se se u slučaju, koji ste nam poslali, radi o krivičnom delu ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika, za koje je propisana kazna zatvora od pet do petnaest godina zatvora, zastarelost krivičnog gonjenja nastupa protekom petnaest godina od izvršenja krivičnog dela (KZ član 103. Stav 3.). Dakle, ako postupak nije bio pokrenut za tih 17 godina i ukoliko učinilac za to vreme nije učinio isto tako teško ili teže krivično delo  (znači nije došlo do prekida toka zastarelosti), možemo konstatovati da je  nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, tj. da se postupak protiv učinioca više ne može pokrenuti.

MLADI PRO BONO