Živeo sam sa roditeljima u porodičnoj kući, ja sa porodicom na spratu, a oni u prizemlju. Posle smrti oca fizičkom deobom kuće između mene, majke i brata meni je pripao u vlasništvu sprat, bratu prizemlje, a majci suvlasništvo na prizemlju. Posle nekoliko god. brat je sa nevenčanom suprugom prešao da živi sa majkom u prizemlju. Prošle godine je i on umro pa su se na njegovoj zaostavštini pojavili dva sina i nevenč. supruga pa je jedan od sinova dobio vlasništvo na prizemlju. On sada osporava suvlasništvo majci koja je sada ostala sama i nemoćna, a bratovljeva nevenč. supruga je otišla od kuće. Interesuje me koja su prava majke posle smrti sina i zašto nije pozvana na ostavštini posle smrti sina, jer je živela u zajednici sa njim.

Poštovani,

Iz Vašeg pitanja nije sasvim jasno da li je fizičkom deobom Vaša majka dobila u svojinu deo kuće ili je ostala u suvlasničkoj zajednici sa Vašim bratom u prizemlju. U svakom slučaju, Vaša majka ima pravo svojine/susvojine na delu kuće i ima pravo da svoj deo kuće drži i da je koristi samostalno (u slučaju da je prizemlje podeljeno, na način da je njoj pripalo pravo svojine na jednom delu) ili zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom udelu (u slučaju da ima pravo susvojine na prizemlju). U svakom slučaju, Vaša majka ima podjednako pravo na korišćenje prizemlja, kao i naslednici Vašeg brata i to pravo joj se ne može osporiti. Suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika (stav 1 član 14 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa).

Što se tiče nasleđivanja, zakonski naslednici prvog naslednog reda su ostaviočevi potomci i njegov bračni drug (stav 1 član 9 Zakona o nasleđivanju). Pošto je Vaš brat iza sebe ostavio sinove i suprugu, oni su naslednici njegove celokupne zaostavštine. Majka ostavioca se u tom slučaju ne pojavljuje kao naslednik. Takođe, život u zajednici sa ostaviocem nije ni od kakvog uticaja na pravo nasleđivanja njegove zaostavštine. Vaša majka bi, kao naslednik drugog naslednog reda, imala pravo na nasleđivanje samo u slučaju da Vaš brat nema potomke, što ovde nije slučaj.

Mladi Pro Bono