Pre 14 meseci ispunila sam uslov za penziju po osnovu radnog staža i dobila rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odlaska U PENZIJU. Pošto mi nije još povezan radni staž, još ne primam penziju, a nije mi isplaćena ni otpremnina. Da li je to zastarelo, tj. mogu li sada da tražim isplatu otpremnine? Hvala unapred

Poštovana,

U članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu je propisano da je poslodavac dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Pod prosečnom zaradom smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku. Poslodavac je dužan da ove novčane obaveze izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (član 186. Zakona).

Zaposleni može za svoja novčana potraživanja da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od tri godine od dana nastanka obaveze (član 196. Zakona). Dakle, rok zastarelosti je tri godine od dana nastanka obaveze, što znači da Vaše potraživanje nije zastarelo i da možete svoje pravo ostvariti tužbom.

Mladi Pro Bono