Poštovani, živim već 25 godina u radničkom naselju X, kuće pripadaju istoimenom preduzeću koje je trenutno u stečaju. Pokrenut je proces otkupa tih stanova. Postoji dug za stanarinu od X dinara. Za nekih 5 godina, unazad. Interesuje me, da li u ovom slučaju postoji zastarelost duga, tj. da li postoji šansa da platim dug samo za zadnjih godinu dana? Hvala puno.

Poštovani,

Zakonom o obligacionim odnosima propisano je da potraživanje zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastareva za tri godine (član 375). Dakle, u slučaju da poverilac zatraži ispunjenje obaveze od dužnika sudskim putem, on to može zahtevati samo za protekle tri godine. Naravno, sud se ne može obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao.

Mladi Pro Bono