Molim Vas da mi odgovorite na pitanje Da li imam pravo na godišnji odmor od 30 dana, u ovoj godini u avgustu sam napunila 30 godina staža, u organu uprave, ali sam godišnji tražila u maju, za 2012 godinu, zbog odlaska u bolnicu. I dobila sam rešnje na 25 dana uz obrazloženje da nemam pravo zbog momenta traženja godišnjeg jer tada nisam stekla osnov od 30 dana godišnjeg odmora. Da li to znači da ne mogu da ostvarim tih 5 dana u ovoj godini? S poštovanjem i hvala na odgovoru

Poštovana,

U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Dakle, prema odredbama čl. 14 Zakona o državnim službenicima i odredbi čl. 69 Zakona o radu, dužina godišnjeg odmora utvrđuje se između ostalog i opštim aktom ili ugovorm u radu.

U  konkretnom slučaju, moje je mišljenje da pravna služba poslodavca nije pogrešila kada Vam je rešenjem odredila dužinu godišnjeg odmora, upravo zbog činjenice da ste podneli zahtev u momentu kada još uvek niste napunili 30 godina radnog staža.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik