Dobar dan, ja sam pocinio krivicno delo “nanosenje lake telesne povrede“ sa 15 godina. Sud je doneo resenje o izricanju vaspitne mere “povisen nadzor roditelja“ u periodu od najmanje 6 meseci, a najvise 2 godine, s tim da ce sud obavestiti o prestanku iste. Od tad je proslo godinu dana i 10 meseci, dakle trajace dve godine, istice XX.11.2012. Ja XX.11. punim 18 godina. Zelim da konkurisem na Vojnu akademiju, gde je uslov, da lice nije bilo krivicno kaznjavano i da se protiv lica ne vodi krivicni postupak. Da li je moguce na neki nacin (rehabilitacija) da se to obrise iz evidencije, jer u suprtnom necu moci da konkurisem i propasce mi zivotni san. Pomozite mi, ovo mi vise ne da mira. Pozdrav

Poštovani,

evidenciju o vaspitnim merama izrečenim maloletnicima i punoletnim licima na koja su primenjene odredbe o maloletnicima iz čl. 40. i 41. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica vodi sud koji je ovim licima sudio u prvom stepenu.

Podaci na osnovu evidencije  o izrečenim vaspitnim merama mogu se dati samo nadležnom sudu, javnom tužilaštvu i organu starateljstva (Centar za socijalni rad) u vezi sa postupcima koji se vode prema licima kojima je ranije bila izrečena vaspitna mera, a izuzetno, na obrazloženi zahtev, i po posebnoj odluci sudije za maloletnike se može dati  i drugim subjektima.

U svakom slučaju mislim da ovo nije problem da konkurištete na Vojnoj akademiji,  podaci o kažnjavanju maloletnika su tajni i mogu se samo izuzetno i to na obrazloženi zahtev i po posebnoj odluci sudije za malolentike dati bilo kom drugom organu, a da to nije sud, javno tužilaštvo ili Centar za socijalni rad.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik