Postovanje svima. Nedavno je bio raspisan “javni“ konkurs za radno mesto u Opstini u kojoj zivim. Konkurs je istaknut na oglasnoj tabli Opstine, oglasni rok je trajao 8 dana sto je minimum koji zakon predvidja. E sad propisani su konkursom bili opsti i posebni uslovi, predvidjeno da ce se formirati Komisija koja ce sastaviti listu etc…Ucestvovao sam na konkursu, kad sam otisao da uzmem uverenje da se protiv mene ne vodi krivicni postupak, covek je rekao da za to uverenje treba do 10 dana posto je sediste suda u drugoj opstini, kaze nije on sastavljao konkurs. U zakonu o javnim sluzbenicima za koji smatram da se primenjuje na konkretni slucaj stoji da se u konkursu mora navesti lice koje ce obavestavati ucesnike o konkursu. E sad, zaista se ne secam tacno al mislim da to lice nije bilo navedeno. Zatim, nijednog clana te komisije nisam video, jedan lokalni politicar koji je na vlasti u opstini mi je samo rekao da je to vec sve zavrseno tj.da su radna mesta popunjena. Da budem konkretniji, mozete pretpostaviti po kom kljucu su lica primljena. Licno mislim da sam ispunjavao za ista sve uslove a posebno npr. za strani jezik iz koga sam isao na takmicenja a imam osnova za sumnju da su primljeni ljudi koji ne znaju ni rec doticnog stranog jezika i to sa zavrsenim fakultetom koji je da tako kazem nizeg ranga za tu poziciju na koju su primljeni. Zatim u zakonu stoji da su resenja o prijemu tih lica moraju dostaviti svim ucesnicima konkursa a od tih resenja za sad nista, niko ih nije video. Svrha dostave je mogucnost zalbe onih koji smatraju da su osteceni. Postavljam pitanje u kakvoj ja to drzavi zivim i kakva su moja prava u konkretnom slucaju

Poštovani,

ukoliko ste nezadovoljni odlukom o načinu propisivanja konkursa za zaposlenje, načinu prijave za konkurs i postupanjima lica koja su zadužena za sam konkurs, odnono evidentiranje kandidata, klasifikaciju i selekciju, te načinu na koji su obavljali povereni posao  imate pravo žalbe i da pobijate konkurs shodno odredbama čl. 59 Zakona o državnim službenicima.

Ovako sa podacima “rekla-kazala” koje daju lokalni političari i ostali zaposleni u opštini, zaista ne možemo dati konrketan odgovor za ovaj pravni problem.

U svakom slučaju, napisali ste da za potrebnu dokumentaciju za prijavu bilo potrebno, između ostalog i uverenje da niste osuđivani i da se protiv Vas nije vodio krivični postupak, ali da se to uverenje dobija kroz 10 dana, do kada je isticao rok za konkurisanje. Ukoliko ste konkurisali bez poptpune prijave za konkurs, vrlo je moguće da je vaša prijava odbačena zaključkom, jer prema odredbama Zakona o državnim službenicima, neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji.

Ukoliko je zbog ovoga vaša prijava odbačena, a niste primili zaključak, onda se možete žaliti na ovaj zaključak.

Rešenje o prijemu u radni odnos, odnosno rešenje o premeštaju dostavlja se svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku na adresu navedenu u prijavi na konkurs.

Ukoliko dostavljanje (putem pošte) nije uspelo, službeno lice državnog organa sastavlja pismenu belešku.  A rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli državnog organa i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja izjavi žalbu ako smatra da izabrani kandidat ne ispunjava uslove za zaposlenje na radnom mestu ili da su se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da od dana objavljivanja rešenja na oglasnoj tabli državnog organa, a najkasnije do isteka roka za žalbu, preuzme u prostorijama državnog organa rešenje o prijemu u radni odnos, odnosno rešenje o premeštaju izabranog kandidata.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da, pod nadzorom službenog lica državnog organa, pregleda svu dokumentaciju javnog konkursa.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik