Dobar dan, Da li je moguce brisanje istekle vaspitne mere iz evidencije? Zelim da upisem Vojnu akademiju, gde je uslov da kandidat nije krivicno kaznjavan. Ucinio sam krivicno delo nanosenje lake telesne povrede gde sam dobio vaspitnu meru “povisen nadzor roditelja“, i dobio sam je u vidu resenja. Sta da radim povodom toga? Da li postoji mogucnost brisanja iz evidencije ili neki vid rehabilitacije, sta vec? Pozdrav, XXX

Poštovani,
 
Radi davanja odgovora na Vaše pitanje, razmotrićemo odredbe   Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (Službeni glasnik RS 85, od 06.09.2005. godine.).

            Vaspitne mere ne povlače za sobom pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava  U članu 36. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela je propisano da Vaspitne mere ne povlače pravne posledice koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava . Pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava su: 1) zabrana sticanja određenih javnih funkcija;  2) zabrana sticanja određenog zvanja, poziva ili zanimanja ili unapređenja u službi;  3) zabrana sticanja čina vojnog starešine;  4) zabrana dobijanja određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom državnih organa ili organa lokalne samouprave (član 95. stav 2. Krivičnog zakonika).

               Podatke iz te evidencije mogu dobiti samo sud, javno tužilaštvo i centar za socijalni rad i to samo ako se protiv Vas vodi neki sudski postupak – Evidenciju o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora vodi sud koji je sudio u prvom stepenu, a način vođenja evidencije određen je Pravilnikom o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 63 od 21. jula 2006). U članu 2 ovog Pravilnika je određeno :  Podaci na osnovu evidencije o izrečenim vaspitnim merama mogu se dati samo nadležnom sudu, javnom tužilaštvu i organu starateljstva  u vezi sa postupcima koji se vode prema licima kojima je ranije bila izrečena vaspitna mera, a izuzetno, na obrazloženi zahtev, po posebnoj odluci sudije za maloletnike i drugim subjektima.
 
     
          Izrečene Vaspitne mere se ne mogu brisati – Odlukom Višeg suda u Valjevu, donete dana 29.3.2011. godine, odbijena je  Molbaza brisanje vaspitne mere jer Krivični zakonik u svojim odrebama vezanim za rehabilitaciju, prestanak pravnih posledica osude i davanja podataka iz kaznene evidencije (čl. 97. do čl. 102) nije propisao da se bilo koja vaspitna mera može brisati. Pored navedenog, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u svoj članu 38 propisuje rehabilitaciju kod kazne maloletničkog zakona ali pomenutim zakonom nije propisano brisanje izrečenih vaspitnih mera.
.
               Ne mogu se davati podaci o vaspitnim merama izrečenim za krivična dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine (kao u slučaju krivičnog dela Laka telesna povreda), ako je lice na koje se podaci odnose navršilo dvadeset jednu godinu. 
 
 Srdačno,
Mlad Pro Bono