Da li se smatra krivičnim delom i da li mogu krivično da odgovaram ako sam sakupljao kukuruz na tudjoj obranoj njivi.Tačnije,sakupljao sam kukuruz koji je bio u atarima na tudjoj njivi bez odobrenja vlasnika njive,a sakupio sam negde oko 100 kg

Poštovani,

Krađa jeu članu 203 Krivičnog zakonika definisana kao oduzimanje tuđe pokretne stvari drugom u nameri da se njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravna imovinsku korist.

Uzmimo da je u trenutku izvršenja krivičnog dela prosečna cena kukuruza bila 22.67 dinara po kilogramu, to jest, da je vrednost ukradene stvari oko 2267,00 dinara.

U članu 210 stav 2 Krivičnog zakonika je predviđeno da se krađa smatra sitnom, ako vrednost ukradene ne prelazi iznos od petnaest hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist.

Dakle, Vi ste tom radnjom učinili krivično delo iz člana 210 Krivičnog zakonika – Sitna krađa. Za to krivično delo je predviđena novčana kazna ili zatvor do 6 meseci. Za to delo, ako je izvršeno na štetu privatne imovine, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.