Da li bih platila porez na ugovor o poklonu za stan koji bi tim ugovorom prenela na supruga? Ujedno ukoliko bi meni majka poklonila stan da li bi bila u obavezi da platim porez? Unapred hvala. Srdacan pozdrav

Poštovana,

prema Zakonu o porezima na imovinu obaveze plaćanja poreza na poklon oslobođeni su poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca (čl. 21. st.1. tačka 1. ZPI). Dakle, u oba slučaja koje ste naveli bi došlo do oslobađanja od plaćanja poreza.

Vaš Mladi Pro Bono