Poštovani, živim u stambenoj zgradi u kojoj je vlasnik stana koji se nalazi iznag mog preminuo krajem 2009 godine i otad je stan napušten.Naslednici nisu pokrenuli ostavinsku raspravu a zbog dotrajalih instalacija već dva puta da trpela štetu od poplave zbog pucanja cevi u stanu iznad. Molim za informaciju: 1. Koji Sud u Beogradu je nadležan za ovu vrstu spora pošto su mi nadležni u opštini savetovali da podnesem tužbu za smetanje poseda. 2.Gde mogu naći model tužbe 3.Da li je potrebno da prilažem fotografije Zahvaljujem unapred na pomoći

Poštovana,

Iako ostavinski postupak nije sproveden Vi možete podneti tužbu protiv naslednika vlasnika stana. Potrebno je da podnesete tužbu zbog smetanja državine. Članom 51. Zakona o parničnom postupku propisano je da je u parnicama povodom smetanja državine, mesno nadležan sud na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. Za rešavanje ove vrste sporova nadležan je Osnovni sud. Što se tiče sastavljanja same tužbe, savetujemo Vam da zbog složenosti predmeta spora i činjenice da tužbom mora biti obuhvaćeno više lica na strani tuženog, savetujemo vam da se obratite službama besplatne pravne edukacije organizovanim pri lokalnim samoupravama ili da angažujete advokata. Na internetu svakako možete naći razne “modele” tužbi ali je zbog različitosti I raznovrsnosti predmeta koji se razlikuje i zavisi od činjenica konkretnog spora, nemoguće napraviti neki univerzalan model koji bi mogao poslužiti u svakoj situaciji. Mi Vam, nažalost, u ovoj situaciji ne možemo pružiti neposrednu pravnu pomoć tog obima.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono