Poštovani,u toku parničnog postupka imeđu skupstine stanara i investitora ,a u vezi neizvršenja radova po ugovoru o nadgradnji stambene zgrade ,kao predsednika skupštine stanara interesuje me sledeće:koje su dalje mogućnosti u smislu nastavka parničnog postupka koji je prekinut jer je firma investitora otišla u stečaj.Na koji način možemo ostvariti svoja prava, jer on u našoj zgradi,ima nelegalizovane stanove,izgrađene mimo građevinske dozvole koje trenutno izdaje.Prvostepena presuda je u korist skupštine stanara,na koju se on žalio apelacionom sudu,i predmet je ponovo vraćen osnovnom sudu,u medjuvremenu firma investitora odlazi u stečaj i postupak se prekida . Šta dalje?

Poštovani,

Članom 225. Zakon o parničnom postupku propisano je da će se postupak koji prekinut zbog odlaska pravnog lica u stečaj, nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak ili kada ga sud na to pozove po predlogu suprotne strane. Ukoliko je tuženoj strani koja je pala u stečaj dodeljen stečajni upravnik, Vi možete sudu podneti predlog za nastavak prekinutog postupka. Nakon rešenja suda postupak će se nastaviti. Međutim Zakonom o Stečaju i to u članovima 89-92 bliže su propisani uslovi potrebni za nastavak postupka. Pre svega potrebno je da u stečajnom postupku prijavite potraživanje koje imate prema stečajnom dužniku . Nakon toga bićete zaključkom stečajnog sudije upućeni na nastavak parnice radi utvrđivanja potraživanja koje stečajni dužnik osporava. Zbog činjenice da u postupku učestvuje pravno lice u stečaju promeniće se mesna I stvarna nadležnost suda I spor će biti nastavljen pred sudom koji sprovodi stečajni postupak. Takođe je neophodno da u skladu sa članom 92. Zakona o stečaju preinačite tužbeni zahtev time što ćete umesto osuđujeg postaviti utvrđujući zahtev. Ovo je veoma važno jer ukoliko to ne učinite sud će odbaciti tužbu kao nedozvoljenu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono