Postovani, supruga i ja smo kupili stan povrsine 65 m2 u susvojini, tj. 1/2 ona a 1/2 ja. Imamo dvoje dece. J vec imam stan povrsine 35 m2 kao svoju posebnu imovinu , tj. kupio sam ga pre braka i platio sam porez na prenos apsolutnih prava a uredno placam i porez na imovinu. Da li i u kom obimu ostvarujemo i ko od nas pravo na povracaj poreza na presno apsolutnih prava.

Poštovani,

Zakon o porezima na imovinu u članu 31a propisuje uslove pod kojima se poreski obveznik može osloboditi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava prilikom kupovine prvog stana. Pre svega potrebno je da poreski obveznik nema u svojini stan na teritoriji Republike Srbije i to u period od 1. januara 2006. pa sve do zaključenja kupoprodajnog ugovora. S obzirom na to da vi već posedujete stan, ova se poreska olakšica na vas ne odnosi. Vaš supruga kao imalac svojinskog udela na stanu, pak, ispunjava uslove za oslobođenje od ovog poreza, propisane navedenim članom.  Ovo poresko oslobođenje u slučaju suvlasništva primenjje se u srazmeri pa će prema odredbama ovog zakona Vaša supruga ostvariti pravo na polovinu zakonom predviđene poreske olakšice. To znači da će kao kupac imati pravo da se oslobodi 20m²  i po 7,5m² po članovima porodičnog domaćinstva koji nemaju u svojin stan – dakle imaće pravo na oslobođenje plaćanja poreza na površinu od najviše 35m².

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono