Poštovani, svekar mi je preminuo pre četri godine. Na ostavinskoj raspravi moj dever i muž su se odrekli svog dela u korist majke tj. moje svekrve. Međutim ona ih sada izbacuje, ne dozvoljava da se podele. Mene zanima mogu li oni da povrate svoje delove? Hvala!

Poštovana,

Naslednička izjava koja se daje pred sudom u ostavinskom postupku ne može biti kasnije opozvana. To važi i za izjavu kojom se naslednici odriču od nasleđa (član 214 stav 3 Zakona o nasleđivanju).

Jedini slučaj u kome je moguće zahtevati poništaj izjave o odricanju od nasleđa je ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude (član 214 stav 4 Zakona o nasleđivanju).

Mladi Pro Bono