poštovani. Majka mi je umrla i iza sebe je ostavila krediti koji treba da se vraća još 11 meseci , interesuje me da i su u obavezi da taj kredit vraćaju njena deca jer nije dala nikakvu hipoteku na imovinu kao garant kreditu.

Poštovani,

prema našem Zakonu o nasleđivanju naslednici odgovaraju za ostaviočeve dugove samo do visine vrednosti nasleđene imovine (čl. 222. ZON). Ukoliko se neko od naslednika odrekne nasleđa on ne može odgovarati za ostaviočeve dugove (čl. 223. ZON). Dakle, ukoliko se u ostavinskom postupku ne odreknete od nasleđa u obavezi ste da isplaćujete preostale rate kredita, ali najviše do vrednosti imovine koju ste nasledili. Za iznos preko toga ne možete biti odgovorni i ne možete biti u obavezi da ga isplaćujete.

Takođe, ukoliko postoji više od jednog naslednika svako od njih učestvuje u vraćanju ostaviočevih dugova srazmerno veličini svog udela (čl. 224. st. 2. ZON).

Vaš Mladi Pro Bono