Поштовани, молим за правну помоћ.У току откупа стана од фирме која је у стечају(стан не улази у стечајну масу),како сам обавештен(с обзиром да је фирма у стечају) да сам у обавези да откуп стана исплатим једнократно у целости. С обзиром да је судцkи поступак јоš у току, и да сам тек добио налаз вештака о процени стана,како нисам у могућности да стан исплатим једнократно, да ли имам право да затражим од суда да стан платим у ратама,или с обзиром на тешко материјално стање затражим од суда рок дужи од 30 дана од дана доношења пресуде како бих покушао да обезбедим срества.

Poštovani,

Članom 81. Zakona o Stečaju propisano je da sva potraživanja trećih lica prema stečajnom dužniku dospevaju danom otvaranja stečaja.  Potraživanja stečajnog dužnika prema njegovim dužnicima ne dospevaju danom otvaranja stečaja. Postoji izvesna naklonjenost privrednih društava u stečaju I stečajnih upravnika ovako kreativnom tumačenju člana 81. Zakona o stečaju. Sudska praksa je u nizu slučajeva odbacila ovakvo tumačenje ovog člana, interesantno većina ovih slučajeva je imala za predmet otkup stanova sa otplatom na rate. U ugovoru o otkupu stana koji ste zaključili sa preduzećem koje je u stečaju ne menja se ništa i Vi treba da nastavite da redovno ispunjavate Vaše obaveze onako kako je ugovoreno.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono