Poštovani, moj otac je razveden i živi sa drugom zenom u vanbracnoj zajednici vec 20 godina u stanu moga dede, koji je on nasledio kao sin jedinac. Naime bliži se ono vreme pa sam imao razgovor sa ocem koji tvrdi da nema potrebe da me osigura kroz testament i uverava me da mi kao sinu jedincu po zakonu pripada ceo stan, ali hoce da osigura zenu sa kojom zivi ostavivši joj stan na korišcenje do njene smrti posle cega bih ga ja nasledio. Ukratko, plašim se za svoje nasledstvo jer iako sam sa ocem u dobrim odnosima, sa tom ženom nisam te je sigurno da ce ona komplikovati stvar i traziti deo stana posle oceve smrti. Ona inace deli stan njenih roditelja sa bratom tako da nije stambeno ugrožena. Moje pitanje je da li ona može da dobije deo stana uprkos tome što sam ja jedini naslednik, i kako da se pripremim, da li da se ipak osiguram kroz testament ili ce zakon bez obzira to rešiti u moju korist?

Poštovani,

Porodičnim zakonom Republike Srbije bračni i vanbračni supružnici su izjedančeni u pogledu svih prava, osim prava na nasleđivanje. Dosdašnja sudska praksa je pokazala da vanbračni supružnik ne može da nasleđuje.

Stavom 1. člana 9. Zakona o nasleđivanju prvi nasledni red cine: ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.
Shodno navedenom vanbračni partner (žena ili muškarac) nije zakonski naslednik svog pokojnog vanbračnog partnera (žene ili muškarca).
Medutim, vanbračna partner može naslediti svog vanbračnog partnera na osnovu zaveštanja. Takođe, ostavilac za svog života može vanbračnom partneru ostaviti svoju imovinu dobročinim pravnim poslom (npr. ugovor o poklonu) ili teretnim pravnim poslom (ugovor o doživotnom izdržavanju).

Shodno članu 4. stav 2, članu 152. stav 2. i članu 191. Porodičnog zakona, vanbračni partner je izjednačen u pravima i obavezama bračne supruge ili bračnog supruga ali samo u pogledu izdržavanja i zajednički stečene imovine. Međutim, shodno odredbama Zakona o nasleđivanju, vanbračni partner nije izjednačen sa bračnom suprugom ili sa bračnim suprugom u pogledu nasleđivanja preminulog supružnika.

Vaš Mladi Pro Bono