Poštovani, Kao vlasnik njive sklopio sam ugovor o dugogodišnjem zakupu sa pravnim licem X do kraja 2012. godine. Zakupac je otišao u stecaj i obavestio me je o jednostranom raskidu ugovora u martu 2012. godine. Njiva je pod zasadom pšenice. Čiji je zasad?

Poštovani,

Zakon o stečaju u clanu 99. kaže: Ugovore o zakupu stečajni upravnik može otkazati nezavisno od zakonskih i ugovorenih rokova, sa otkaznim rokom od 30 dana.
Dakle, jednostranim raskidom ugovora, ugovor o zakupu je prestao, a po prestanku ugovora, Zakon o obligacionim odnosima predviđa obavezu vraćanja stvari date u zakup – član 585., gde se u stavu 5 navodi da zakupac može odneti dodatke koje je ucinio na stvari ako se mogu odvojiti bez njenog oštećenja, ali da dodatke može zadržati i zakupodavac ako zakupcu naknadi vrednost dodataka u vreme vraćanja stvari. Dakle, ili se zasad može ukloniti iz zemljišta, ili ga Vi možete zadržati s tim da naknadite njegovu sadašnju vrednost.

Takođe, budući da je ugovor jednostrano raskinut, Vi možete potraživati naknadu štete zbog otkaza zakupa ali najviše u visini polugodišnjeg iznosa zakupnine.(cl.99.st.3.) To svoje pravo ostvarujete prijavom potraživanja koju treba da podnesete stečajnom sudu u roku od 120 dana od otvaranja stečajnog postupka.

 Vaš Mladi Pro Bono