Otac mi je nastradao i sada se ja i sestra pozivamo kao naslednici, da li ja mogu da se odreknem u korist njegove majke tj. moje babe ili strica da to ostavim njima? I ko bi to nasledjivao dalje ako se ja odreknem toga?

Poštovana,

prema našem Zakonu o nasleđivanju postoje dva načina za odricanje od nasleđa. Prvi način je tzv. opšte odricanje gde pred sudom u ostavinskom postupku dajete izjavu da se odričete od nasleđa, što za posledicu ima da se smatra da nikada niste bili naslednik (čl. 213. ZON). U ovoj situaciji Vaš deo nasledstva bi prešao na Vaše potomke ili, ukoliko njih nema ili ne žele da se prihvate nasledstva, na druge naslednike koji se sa Vama nalaze u istom naslednom redu. Budući da ste Vi naslednik prvog naslednog reda zajedno sa Vašom sestrom, svaka od vas dve nasleđuje po polovinu celokupne zaostavštine, tako da bi u slučaju ovakvog Vašeg odricanja celokupna zaostavština prešla na Vašu sestru, ukoliko nemate potomaka ili ih imate, a oni ne žele da se prihvate nasledstva. Dakle, na ovaj način ne biste mogli da izvršite odricanje od zaostavštine na način na koji biste želeli.

Drugi način je odricanje u korist određenog naslednika. U ovom slučaju možete se odreći svog dela nasledstva u korist tačno određenog naslednika i na ovaj odnos se onda primenjuju pravila o poklonu (čl. 216. ZON). Ne možete se odreći svog naslednog dela u korist više naslednika već samo u korist jednog konkretnog i to onog naslednika koji je već pozvan na nasleđe. Dakle, na ovaj način mogli biste da se odreknete nasleđa isključivo u korist Vaše sestre koja je jedina pored Vas pozvana na nasleđe u prvom naslednom redu.

Jedina situacija u kojoj bi nasleđe moglo da pređe na Vašu baku (koji se nalaze u drugom naslednom redu) jeste da se i Vi i Vaša sestra odreknete od nasledstva, kao i da nemate potomke na koje bi Vaši nasledni delovi prešli, ili da ih imate, a da oni ne žele da se prihvate nasleđa jer bi se u toj situaciji smatralo da nema naslednika u prvom naslednom redu, te bi se prešlo na nasleđivanje po drugom naslednom redu.

Vaš Mladi Pro Bono