Postovani, sa suprugom sam u braku vec 3 godine. Brak je krenuo nizlaznom putanjom od istog dana kad smo se vencali. Odlucili smo se na sporazumni razvod braka. Medjutm u medjuvremenu desile su se neke stvari koje su mene jako razocarale i naljutile, da ne zelim da se sporazumno razvedem. Vec ako zeli nek podnese tuzbu. U tom slucaju, da podnese tuzbu za razvod braka, kad tad cu mu morati dati razvod braka, na kraju ko snosi troskove celog procesa???? S’ obzirom da sam nezaposlena, bez materijalnih prihoda. Dece nemamo. I u tom slucaju generalno kakav je proces i vremenski od koliko do koliko moze da traje? Hvala

Poštovana,

Ako je bračni spor pokrenut tužbom jednog od supružnika, redovno se sprovodi postupak posredovanja koji se sastoji od a) postupka za pokušaj mirenja i b)postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora. Posredovanje u bračnom sporu se ne sprovodi ako jedan od supružnika ne pristane na posredovanje; Po prijemu tužbe za razvod braka, sud zakazuje ročište za posredovanje koje se održava samo pred sudijom pojedincem. Sudija koji rukovodi posredovanjem duţan je da preporuči supružnicima da se podvrgnu i psiho-socijalnom savetovanju.

Svrha mirenja jeste da se poremećeni odnos supružnika razreši bez konflikta i bez razvoda braka. Ako se supružnici pomire, smatraće se da je tužba za razvod braka povučena. Ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu za mirenje, smatraće se da mirenje nije uspelo i nastaviće se postupak nagodbe.

Svrha nagodbe jeste da se poremećeni odnos supružnika razreši bez konflikta nakon razvoda braka. Sud odnosno ustanova kojoj je poveren postupak posredovanja nastojaće da supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine. Ako je nagodba uspela, sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine unosi se u izreku presude o poništenju ili razvodu braka. Ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu na nagodbu, smatraće se da nagodba nije uspela i nastaviće se postupak po tužbi za razvod braka. Član 229 – 246 Porodičnog zakona Republike Srbije (Sl.Glasnik RS 18/2005)

Ako se postigne mirenje ili nagodba, svako snosi svoje troškove (stav 158 Zakona o parničnom postupku). Ukoliko izgubite parnicu u celini, bićete dužni da protivnoj stranci naknadite troškove (član 153 ZPP-a). Takođe, ako kao tužena niste dali povod za tužbu i priznali ste tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu (ili na glavnoj raspravi pre nego što se upustilo u raspravljanje o glavnoj stvari ako nema pripremnog ročišta) onda tužilac Vama treba da nadoknadi troškove koje ste Vi imali (član 156 ZPP). Članom 168 i 169 predviđeno je da će prvostepeni sud na predlog stranke da je oslobodi od plaćanja troškova postupka ako ona prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove.

 Srdačno,

MLADI PRO BONO