Postovani, Pri konkursu za posao u srednjoj školi nisam primljen odlukom direktora. Znajući da primljeni kandidati ne ispunjavaju sve uslove žalio sam se školskom odboru. Koji je rok da školski odbor odgovori na moju žalbu i koji je rok za podnošenje tužbe sudu ukoliko se oni ne sastanu ili nisam zadovoljan odlukom, tog drugostepenog organa? Hvala unapred

Poštovani,

rok za donošenje rešenja o žalbi na prvostepenu odluku iznosi dva meseca od dana predaje žalbe (čl. 237. st. 1. Zakona o opštem upravnom postupku). Ukoliko ne budete zadovoljni odlukom koju bude doneo drugostepeni organ (školski odbor prema čl. 57. st. 1. tačka 9. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) ili ukoliko drugostepeni organ ne donese odluku u pomenutom roku od dva meseca možete se obratiti nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana  kada vam je uručeno rešenje o žalbi, odnosno od kada je protekao rok za donošenje rešenja o žalbi (čl. 130. st. 7. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Vaš Mladi Pro Bono