Mojoj ženi je umrla majka. Otac je živ i žena mi ima 2 brata. Sva imovina je bila na majci sad se djeli na 4 djela (moju ženu,njena 2 brata i njenog oca) .Posto živimo u inostranstvu a zena ne želi svoj dio postoji li nekakva mogućnost da se to podjeli na 2 brata i ženinog oca bez njenog prisutva……Kakvi su papiri potrebni da se to potpise i da li je to moguće uraditi bez ženinog prisustva? hvala unaprjed na odgovoru

Poštovani,

 

Članom 213 stav 1 Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, propisano je da se naslednik može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. On to može učiniti samo u svoje ime, i ta izjava je neopoziva.

Kako mogu da zaključim, Vaša žena želi da se odrekne svog naslednog dela, bez ustupanja  svog dela bilo kome od sanaslednika. Naime, ukoliko bi se Vaša supruga odrekla nasleđa u korist ostalih naslednika ili nekog od sanaslednika, to bi bila izjava o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela, i po prijemu ustupljenog dela,  na odnose između ustupioca(Vaše žene) i prijemnika(ostalih) se primenjuju pravila ugovora o poklonu. To je jedina razlika sa običnim odricanjem, jer će efekti odricanja u korist svih njih biti isti kao se jednostavno odrekla nasleđa, s obzirom da će se u tom slučaju njen nasledni deo od ¼ podeliti na 3 jednaka dela i svako će od njene četvrtine dobiti po 1/12.

Dakle, ako je namera da se Vaša supruga odrekne nasledstva, potrebno je sastavi pisanu izjavu o odricanju od nasleđa, koju mora svojeručno potpisati, a taj potpis mora biti overen, kao i potpis na punomoćju, ako je izjavu o odricanju potpisao njegov zastupnik. U izjavi treba navesti da li se naslednik odriče dela koji mu pripada po zakonu ili na osnovu testamenta, ili se izjava odnosi na nužni deo (ovde se radi o delu koji joj pripada po zakonu).

Ovu izjavu naslednik može poslati sudu, a može je sa istim pravnim dejstvom kao da ju je dao pred ostavinskim sudom dati  i pred konzularnim predstavnikom Republike Srbije u inostranstvu ili diplomatskim predstavnikom koji vrši konzularne poslove Republike Srbije.

U članu 117 (3) Zakona o vanparničnom postupku je predviđeno da o pravima lica koja nisu došla na ročiše a uredno su pozvana sud će odlučiti prema podacima kojima raspolaže, uzimajući u obzir njihove pisane izjave koje stignu do donošenja odluke.

          Dakle, savet je da izjavu o odricanju od nasleđa da u Konzularnom predstavništvu Srbije u zemlji u kojoj živite i onda ne mora da dolazi u Srbiju. Ukoliko ne da nikakvu izjavu, a ne dođe na ročište, sud će pretpostaviti da se prihvatila nasleđa.

 

Srdačno,

MLADI PRO BONO