Postovani , privatna firma u kojoj sam radila je otisla u stecaj.I meni i ostalim zaposlenima su ostali neuplaceni doprinosi za oko 6 meseci rada . S obzirom da firma ima dosta nepokretne imovine koja je pod hipotekama prvog i drugog reda kod banaka i poreske uprave , zanima nas da li su zaostali doprinosi prioritetni u naplati u odnosu na ove hipoteke ili ne . Da li eventualno postoje jos neke opcije za izmirenje doprinosa , da li mozemo sami sa izvrsimo uplatu ili sl?

Poštovana,

Što se tiče hipotekovanih nepokretnosti, banke i ostali subjekti koje su se obezbedile konstituisanjem hipoteke imaju položaj razlučnih poverilaca u stečaju. To znači da oni imaju pravo na prvenstveno namirenje iz sredstava ostvarenih prodajom imovine na kojoj imaju hipoteku ili drugo založno pravo (član 49 Zakona o stečaju). Ako nakon njihovog potpunog namirenja (ali samo iz sredstava koja su ostvarena prodajom imovine na kojoj imaju hipoteku, ne i ostalih sredstava) ostane neka imovina, ona ulazi u stečajnu masu i služi za namirenje ostalih – stečajnih poverilaca koji se svrstavaju u stečajne redove. U tom slučaju, zaposleni jesu u prednosti, jer njihova potraživanja neto zarada i doprinosa spadaju u prvi isplatni red, a potraživanja hipotekarnih poverilaca koji se nisu naplatili spadaju tek u treći isplatni red. Bitno je da znate da se poverioci nižeg isplatnog reda mogu namiriti tek pošto se namire stečajni poverioci višeg isplatnog reda.

Naime, članom 54. Zakona o stečaju predviđeno je da u  prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka.

U drugi isplatni red spadaju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

U  treći isplatni red spadaju potraživanja ostalih stečajnih poverilaca. U ovaj treći isplatni red spadaju i potraživanja zaposlenih i bivših zaposlenih koja nisu uspeli da namire kao poverioci prvog isplatnog reda, jer se u prvom isplatnom redu, kako ste videli, namiruju zarada i doprinosi  u minimalnom iznosu i to za određeni period pre otvaranja stečaja. U taj red dolaze i banke i ostali koji su imali založno pravo, pa ga nisu u potpunosti ostvarili prodajom imovine, ali u ovom redu ste i Vi, kao zaposleni i oni, kao banka, potpuno ravnopravni – prema članu 54 stav 2 Zakona o stečaju – poverioci istog isplatnog reda namiruju se srazmerno visini njihovih potraživanja.

Srdačno,

MLADI PRO BONO