za krivicno delo clan 344. stav 2. nasilnicko ponasanje. Da li moraju da bi postojali elementi krivicnog dela da budu ispunjeni sledeci uslovi, ili oni nisu neophodni: 1. hladnokrvnost i ravnodusnost prilikom postupanja, 2. bezrazlozno izivljavanje 3. motivacija i umisljaj u svesti ucinioca da time ugrozava neciju sigurnost i intengritet, i znacajno ugrožava spokojstvo gradjana i teže remeti javni red i mir

Poštovani,

u stavu 2. Člana 344. Krivičnog zakonika nalazi se teži oblik krivičnog dela Nasilničkog ponašanja za koji je predviđena veća kazna u odnosu na osnovni oblik iz stava 1. Da bi se ostvarila obeležja težeg oblika potrebno je da je krivično delo izvršeno u grupi ili da je je pri njegovom izvršenju nekom licu nanesena laka telesna povreda ili da je došlo do teškog ponižavanja građana. Potrebno je da postoji samo jedna od ove tri okolnosti kako bi bila ostvarena obeležja težeg oblika.

Hladnokrvnost i ravnodušnost ne utiču na kvalifikaciju krivičnog dela (nije potrebno da postoje da bi se kd okvalifikovalo kao nasilničko ponašanje), ali će ih sud svakako ceniti kao otežavajuću okolnost i to će uzeti kao jedan od parametara koji će uticati na povećanje kazne u okviru zakonskog raspona (od šest meseci do pet godina) ukoliko donese osuđujuću presudu.

Bezrazložno iživljavanje može biti od značaja za kvalifikaciji krivičnog dela, jer ono zapravo predstavlja faktičko ostvarenje ulova za teži oblik – teškog ponižavanja građana. Naravno, sud će ceniti i intenzitet iživljavanja, obest prilikom postupanja i sve ostalne okolnosti.

Za postojanje ovog krivičnog dela neophodno je postojanje umišljaja, jer se ono ne može učiniti iz nehata. Krivično delo je učinjeno sa umišljajem kad je učinilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje ili kad je učinilac bio svestan da može učiniti delo pa je na to pristao (čl. 25. KZ). Nije neophodno da ste imali svest o tome koje konkretno krivično delo činite već da je Vaše ponašanje bilo voljno protivpravno tj. da ste radnju izvršenja svesno učinili i da ste bili sveni šta činite u tom trenutku.

Vaš Mladi Pro Bono