XX.XX.2008. god osudjen sam na kaznu zatvora od 8 meseci. Interesuje me kada zastareva?

Poštovani,

Relativna zastarelost izvršenja kazne nastupila je u decembru 2010. godine shodno članu 105. stav 7. Krivičnog zakonika. Ova zastarelost važi ukoliko je presuda datuma koji ste naveli postala pravosnažna. Ukoliko nije, dvogodišnji rok relativne zastarelosti se računa od momenta pravosnažnosti presude.

Međutim, relativna zastarelost važi samo ukoliko nadležni organi nisu preduzimali nikakve radnje kojima se preduzima izvršenje kazne (npr. slanje obaveštenja da se javite zatvorskoj ustanovi, pokušaji prinudnog dovođenja uz pomoć policije itsl.). Kada je bilo koja od ovih radnji preduzeta, tok zastarelosti se prekida i rok počinje da teče od početka. Ipak, kako se ne bi dozvolilo da se zastarelost u nedogled prekida i počinje teći od početka uveden je institut apsolutne zastarelosti. Kada protekne dvostruki vremenski period od onog koji je predviđen za relativnu zastarelost (u Vašem slučaju to je četiri godine od dana pravosnažnosti presude) kazna se ne može više izvršiti (čl. 107. st. 6. KZ). Ukoliko je presuda postala pravosnažna decembra 2008. godine, apsolutna zastarelost će nastupiti u decembru tekuće godine.

Vaš Mladi Pro Bono