Postovani, imam 21 godinu radnog staza. Na koliko dana godisnjeg odmora imam pravo? Hvala!

Poštovani,

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu. U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom (kolektivnim ugovorom) i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.
Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Saša Milosavljević, diplomirani pravnik