Moj rodjeni brat je umro, a posto nije imao dece, a i supruga mu je preminula interesuje me sledece. Da li pored mene i deca pokojne sestre (ima tri ziva sina) i pokojnog drugog brata (ima jednu cerku) imaju prava da naslede bratovljevu ostavstinu? Unapred zahvalan.

Poštovani,

ukoliko Vaši roditelji nisu živi ili ukoliko su živi a ne mogu ili neće da prihvate nasledstvo pravo na nasledstvo u drugom naslednom redu pripada njihovim potomcima (čl. 13. st. 1. Zakona o nasleđivanju). Deo zaostavštine koji pripada deci ostaviočevih roditelja ukoliko nisu živa ili su živa a ne mogu ili neće da prihvate nasledstvo prema pravu predstavljanja nasleđuju njihovi potomci (čl. 10. ZON).

To u konkretnom slučaju znači da će se nasledstvo podeliti na tri „grane“ od kojih svaka pripada po jednom detetu vašeg roditelja. Svaka „grana“ nasleđuje po 1/3 celokupne zaostavštine. Prvi deo (1/3 zaostavštine) nasleđujete Vi u celosti. Drugi deo koji pripada grani Vaše pokojne sestre deli se na 3 dela i svaki njen sin nasleđuje po 1/9 zaostavštine. Treći deo pripada grani Vašeg pokojnog brata i njega u potpunosti nasleđuje njegova ćerka (1/3 zaostavštine).

Vaš Mladi Pro Bono