Poštovani, podnela sam krivičnu prijavu za iznudu protiv bivseg decka koji mi je trazio par stotina evra u zamenu za neke papire koje nisam želela da moji roditelji vide (ništa protivzakonito, samo neke privatne stvari), i naravno, pod pretnjom da će ih pokazati mojim roditeljima. Posotoje dokazi u sms porukama. Sada sam dobila Poziv za svedoka iz Osnovnog suda zbog krivičnog dela iz člana 215/1 KZ. Zanima me koja je realna kazna u ovakvom slučaju, i šta dalje da očekujem? Šta ja mogu da učinim i da li mi je potreban advokat? Unapred hvala

Poštovana,

Nakon što ste podneli krivičnu prijavu sprovedena je istraga i tužilaštvo je okolnosti koje ste izneli kvalifikovala kao osnovni oblik krivičnog dela ucene (sadržanog u čl. 215. st.1. Krivičnog zakonika) za koje je zaprećena kazna zatvora u rasponu od 6 meseci do 5 godina. Ukoliko se u krivičnom postupku utvrdi njegova krivica ne može se sa sigurnošću prognozirati koliku bi kaznu sud ovde mogao izreći, budući da u formiranju svoje odluke u obzir uzima sve relevantne okolnosti (počiniočevu ličnost, raniji život, držanje pred sudom, raniju osuđivanost odnosno neosuđivanost itd.). Takođe, postoji i realna mogućnost da mu sud izrekene uslovnu osudu, pogotovo ukoliko ranije nije bio osuđivan.

Što se tiče Vašeg položaja u ovom postupku, nema potrebe za angažovanjem advokata budući da se ovo krivično delo goni po službenoj dužnosti, te da Javni tužilac obavlja funkciju one strane koja pokreće i vodi postupak protiv Vašeg bivšeg dečka i koja je dužna da preduzme sve potrebne radnje kako bi dokazala navode koje je iznela u optužnom predlogu. Vi ste pozvani da prisustvujete u svojstvu svedoka i jedina Vaša obaveza je da pred sudom iznesete sve činjenice i okolnosti u vezi sa slučajem koje su Vam poznate i za koje će Vas Javni tužilac i advokat odbrane pitati.

Vaš Mladi Pro Bono