Clan 331. stav 1. tacka 39; Prosao sam kroz crveno svetlo na biciklu, u raskrsnici nije bilo nikoga, ovo mi je prvi prekrsaj ,imam probnu dozvolu, pa me zanima kolika je maksimalna kazna za to? Pozdrav

Poštovani,

član 331. st. 1. tačka 39. Zakona  o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa da će se za prekršaj iz čl. 142. st. 2. (prolazak svetlosnog saobraćajnog znaka u trenutku kada je zabranjen prolaz) kazniti novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana. Takođe, potrebno je napomenuti da ovaj prekršaj nosi 6 kaznenih poena (čl. 335. st. 1. tačka 62. ZBSP), kao i da se uz njega izriče zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca (čl. 338. st. 1. tačka 37. ZBSP).

Vaš Mladi Pro Bono