Postovani, ja sam pripadnik MUP-a, poslodavac mi je preraspodelio radno vreme na taj nacin sto sam radila 24 sata u kontinuitetu, pa sam nakon rada imala odmor par dana i tako u krug. Poslodavac je vodio racuna o 40-casovnoj radnoj nedelji i sravnjavao se u tom smislu u periodu od 3 meseca. Moje je pitanje: da li ja imam pravo na dnevnice za vreme kontinuiranog rada od 24 sata, van policijske stanice, dakle na terenu? I da li je posodavac mogao da na ovaj nacin preraspodeli radno vreme? Na ovaj nacin sam radila duzi period, 5 godina. Hvala i srdacan pozdrav

Poštovana,

prema Zakonu o radu (čl. 108. ZOR) zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice;

2) za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice;

3) za prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice;

4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu – 0,4% od osnovice.

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova (1 – 4) , procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja.

Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu.

Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik