Moj otac je umro 7.9.11. i njegova prijateljica s kojom cak i ne zivi u istom stanu, uzela je svu dokumentaciju, ukljucujuci i ugovor od stana. U razgovoru sa njom saopstila mi je da je stan ostavljen njoj a kako sam joj trazila na uvid testament, nije htela da ga pokaze. Molim za pomoc sta da uradim da bih saznala da li je testament validan i da li imam ja neko pravo, s obzirom da sam jedinica i da nema drugih naslednika.

 

Poštovana,

Jedini način za ostvarivanje prava naslednika jeste  kroz ostavinski postupak.  Ostavinski postupak se sprovodi po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je proglašeno za umrlo (Zakon o vanparničnom postupku čl. 89). Ostavinski postupak se sprovodi pred mesno nadležnim sudom na čijem području je ostavilac u vreme smrti imao boravište ili prebivalište.  Jedini način na koji Vi i ostala zainteresovana lica (npr. prijateljica Vašeg oca) možete naslediti imovinu ostavica jeste, dakle, ostavinski postupak.  Testament, ukoliko postoji,  mora biti dostavljen sudu kako bi bio proglašen. Nakon proglašenja testamenta, sud će na ročište za raspravljanje zaostavštine pozvati lica označena u testamentu za naslednike, ali  obavezno I sva ostala pravno zainteresovana lica. Vi ćete, kao zakonski naslednik, svakako biti pozvani da date svoju nasledničku izjavu.  Takođe, želim da Vam skrenem pažnju na to da Vi kao zakonski naslednik, čak i u slučaju postojanja testamentarnih naslednika I punovažnosti tog testamenta, imate pravo na nužni deo.  Nužnim naslednicima pripada onaj  deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao raspolagati i koji se naziva nužni deo (Zakon o nasleđivanju čl. 40 st. 1). U Vašem slučaju, s obzirom na to da ste jedini zakonski naslednik, nužni deo iznosi jednu polovinu celokupne imovine ostavioca.

Dakle, samo je Sud vlastan da svojim rešenjem po okončanju ostavinskog postupka utvrdi naslednike.

Takođe, savetovao bih vam da se u mesno nadležnom sudu, kao pravno zainteresovano lice, informišete o tome da li je ostavinski postupak uopšte i pokrenut i do koje faze je stigao.

 

MLADI PRO BONO